^Back To Top

Klasyfikacja drewna okrągłego

Drewno okrągłe

Dla przemysłu drzewnego głównym surowcem jest drewno okrągłe. Warto znać jego klasyfikację aby prawidłowo wycenić surowiec. Rozróżnia się kilka surowców drzewnych:

  • Drewno iglaste
  • Drewno liściaste
  • Drewno krzewów
  • Drewno okrągłe
  • Drewno łupane
  • Drewno rozdrobnione


Przy klasyfikacji drewna pod względem średnicy mierzonej bez kory, drewno dzieli się na grubiznę i drobnicę. Grubiznę dzieli się na drewno wielkowymiarowe (W) o 14 cm średnicy w cieńszym końcu (średnia górna) i drewno średniowymiarowe (Ś) o średnicy do 14cm w średnicy dolnej oraz 5 cm i więcej średnicy w cieńszym końcu. Drobnica czyli drewno małowymiarowe (M) o średnicy do 5cm w grubszym końcu. Poniższa tabela przedstawia przykładowe sortymenty dla poszczególnych grup.


Sortymenty wielkowymiarowe

 

  • drewno tartaczne
  • drewno łuszczarskie
  • drewno sklejkowe
  • drewno zapałczane

Sortymenty średniowymiarowe

 

  • kopalniaki
  • papierówka
  • paliki
  • szczapy
  • słupki
  • karpina
  • odpady zrębowe

 

Sortymenty małowymiarowe

 

  • kołki faszynowe (nabrzeżowe)
  • choinki
  • gałęzie
  • faszyna

 

 

 

Drewno dzieli się także ze względu na długość. W grupie drewna długiego występują dłużyce (ponad 6,3 m) i kłody (od 2,7 do 6,0 m). Drewno długie występuje w dwóch klasach grubości- wielkowymiarowe i średniowymiarowe. W grupie drewna krótkiego także występują dwie grupy sortymentów - wyrzynki i wałki. Pierwszy sortyment występuje w długościach od 0,5 do 2,6m i tylko w wielkiej klasie średnicy. Drugi sortyment występuje w długościach od 0,5 do 2,4 m ale tylko w średniej klasie średnic. Występują także żerdzie, tyczki i szczapy. Tyczki wyrabia się z drewna małowymiarowego ( do 6 cm średnicy w pierśnicy), ich długość przekracza 1,5 m. Żerdzie wytwarza się często z całych strzał drzew. W przypadku drzew iglastych ich średnica waha się między 7 a 14 cm a w przypadku drzew liściastych do 18 cm. Minimalna długość żerdzi to 2,5 m. Głównym odbiorcą tyczek i żerdzi są rolnicy. Wykorzystują je na płoty ogrodzeniowe dla bydła, słupy do podwieszania chmielu, winorośli. Można także spotkać meble z tego surowca, architekturę ogrodową, stemple budowlane czy maszty. Podczas telefonizacji stosowano ten surowiec na słupy. Oddzielnemu klasyfikowaniu podlega drewno rezonansowe wykorzystywane między innymi w przemyśle muzycznym. Minimalna średnica drewna tego typu to 30 cm a długość 2 m. Usłojenie musi być równe (kolejny słój może różnić się o 30% od szerokości poprzedniego) a przyrosty muszą mieć od 0,5 do 2mm. W Polsce najlepszym gatunkiem rezonansowym są 100 letnie świerki rosnące w górach oraz klon.

 

Magda Dyrcz

Autor: Magda Dyrcz

O autorze: Magda Dyrcz jest specjalistą do spraw obsługi klienta w firmie Made of Wood Group. Jej specjalizacja to technologia drewna a w szczególności metody wykończenia i konserwacji drewna.

Strona: www.hacienda.pl